Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A www.parajdisokincsek.hu internetes áruházat (továbbiakban: “internetes áruház”) a Szkladányi Péter EV üzemelteti (továbbiakban: “Üzemeltető”).

Az Üzemeltető adatai:

▪ Cégnév: Szkladányi Attila E.V. az üzemeltető.

▪ Székhely: EU, Magyarország,  1046 BUDAPEST Szőnyi István UTCA 6.

▪ Nyilvántartási szám: 38820683

▪ Adószám:66769178-1-41

▪ Telefonszám: +36 70/ 333-8776

▪ E-mail cím: info@parajdisokincsek.hu

▪ Internet cím: www.parajdisokincsek.hu

▪ Bankszámlaszám: K&H 10400023-50526784-80511000

Általános szerződési feltételek

Regisztráció, a megrendelés módja:

A vásárló a www.parajdisokincsek.hu weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A megrendelések leadása a www.parajdisokincsek.hu internetes áruházban elektronikus úton lehetséges. Telefonon, vagy levélben is fogadunk rendeléseket, ha meghaladja a 25 kg-ot. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Üzemeltető szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Rendelés menete:

Webáruházunkban regisztráció nélkül böngészhet és tekintheti meg termékeinket, rendelés leadása azonban csak regisztráció után lehetséges.

Regisztráció:

A webáruházban történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció során megadott adatok a későbbiekben bármikor megváltoztathatóak a Személyes profil menüpontban. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, amennyiben a vásárló elfelejti a jelszavát, vagy jelszava illetéktelenek számára bármely (nem az Üzemeltetőnek felróható) okból hozzáférhetővé válik. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. Az Üzemeltetőt a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Rendelés feldolgozása:

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével, majd a parajdisokincsek.hu-tól érkezett visszaigazoló email kiküldése által a vásárló és az Üzemeltető (távollévő felek) között szerződés jön létre. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül és a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza. A megrendelések feldolgozása kizárólag munkanapokon történik 08.00-17.00 között. A megrendelések teljesítési határideje a visszaigazolástól számított legkésöbb 5 munkanap. Amennyiben a teljesítési idő az Üzemeltetőn kívül álló okok miatt megváltozhat, az Üzemeltető értesíti a Vásárlót a várható teljesítési időpontról. Az Üzemeltető a vásárló megrendelését a weboldalon fogadja el, ahol a vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről.

Termékek kiválasztása és kosárba helyezése (rendelés menete):

A kiválasztott termékre kattintva lehet eljutni a termék bővebb leírásához és a további képekhez. A termék főképe mellett jobb oldalt található a kosárba helyezés gomb. Ha a kosarad tartalmát meg szeretnéd változtatni, akkor azt a kosár menüpontban a darabszám oszlop alatt található (kuka ikonnal illusztrált) törlés gombra kattintva teheted meg. Ha a kosaradba minden termék belekerült, amit szerettél volna, akkor a fizetés gombra kattintva tudod folytatni a vásárlást. Ha már regisztráltál korábban a www.parajdisokincsek.hu-on, akkor meg kell adnod belépéshez az e-mail címedet és a jelszavadat. Ha még nem regisztráltál, akkor egy érvényes e-mail cím és a rendeléshez szükséges adatok megadásával ezen az oldalon meg tudod tenni. Belépés (vagy sikeres regisztráció) után ellenőrizheted, és ha szükséges, módosíthatod a regisztráció során megadott számlázási és szállítási címedet. Ezután a szállítási mód kiválasztása és a Vásárlási feltételek elfogadása következik, majd a „következő”gombot kell megnyomni. A Fizetési mód meghatározásánál választhatsz: Utánvétes fizetés, Bankkártyás fizetés (Barion) vagy Paypal. A következő oldalon a rendelésed összegzése és lezárása történik. A rendelésedet végül a “rendelés megerősítése”gombbal hagyod jóvá. A visszaigazoló email tartalmaz minden fontos információt (rendelés szám, végösszeg, stb.) a rendeléseddel kapcsolatban.

Árak:

A www.parajdisokincsek.hu weboldalon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül az internetes áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0”Ft-os vagy “1”Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Ellálási jog:

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazza. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. Kézhezvételi időpont házhoz szállítás esetében a postától történő átvétel időpontja. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. A kézhezvétel napja számlával, illetve a kapott értesítéssel igazolható. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf “Üzemeltető adatai“fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból az Üzemeltető nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni. Elállás esetén a vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni az Üzemeltető részére a kérdéses termékeket. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles az Üzemeltető részére visszaküldeni. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Üzemeltető követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül az Üzemeltető a vevő által kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Az Üzemeltető jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Az Üzemeltető a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet. A weboldalon egyedi termékként feltűntetett termékek megrendelése esetében a vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Üzemeltető díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Egyéb rendelkezések:

  1. Az Üzemeltető rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 2. Az Üzemeltető jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. 3. A felhasználó a 2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az info@parajdisokincsek.hu elektronikus címre küldött levélben. Ebben az esetben az Üzemeltető a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül. 4. Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. Üzemeltető kizár minden felelősséget a parajdisokincsek.hu weboldal használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A www.parajdisokincsek.hu oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Felhasználási feltételek

A parajdisokincsek.hu oldalak tartalma az Üzemeltető szellemi alkotását képzi, és szerzői jogvédelem alatt áll. A tartalmak felhasználásához írásbeli engedély szükséges. A felhasználás csak magáncélra korlátozódhat, profit szerzés célja nem megengedett. A parajdisokincsek.hu oldalak tartalmának többszörözéséhez, csak abban az esetben járul hozzá, ha közvetlenül a parajdisokincsek.hu oldalakra mutató linket helyeznek el, jól láthatóan a nyitóoldalra, és gondoskodnak ezen link folyamatos hozzáférhetőségéről. Az Üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az adott szolgáltatásra az Üzemeltető által meghatározott szabályok szerint. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a parajdisokincsek.hu oldalakon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

A parajdisokincsek.hu felhasználási feltételeinek be nem tartása súlyos jogkövetkezménnyel jár, az illetékes elektronikus kereskedelmi hatóságnál azonnali feljelentést von maga után, ahol megindítjuk az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást.

Fizetési feltételek

A termékek vételára a valós vételár, alanyi adómentes cégről van szó. A rendelésről azonnal küldünk egy visszaigazoló e-mailt, melyben minden fontos információról tájékoztatjuk a vásárlót.

Fizetési módok:

Személyes átvétel, és fizetés: Jelenleg Újpesti 1046 Budapest Dobó u. 32. vagyunk elérhetők ahol a vásárlót személyesen is ki tudjuk szolgálni, és részletesen tájékoztatni.

  • telefonon, vagy emailen előre egyeztetett időpont szükséges (06/70333-8776 itt nincs szállítási költség!!!
  • készpénzben lehet fizetni
  • bővebben megismerheti termékkörünket, és szakszerű tájékoztatást kaphat

Utánvét: Ennél a fizetési módnál a csomag vételárát a kiszállítást követően kell rendezni az a Fáma futárszolgálat munkatársánál

Előreutalásos fizetési mód: Ennek a fizetési módnak a kiválasztása esetén a vásárlás összegét előre át kell utalni a bankszámlánkra, K&H 10400023-50526984-87741008

Bankkártyás fizetés:

Barion online bankkártyás fizetés

Mit jelent a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
  • Visa vagy Electron bankkártyádat
  • Amex bankkártyádat
Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

Kövesd vásárlásaidat

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz

Első a biztonság

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Szállítási feltételek

A Parajdi Só Kincsek elkötelezett, hogy Vásárlóihoz gyorsan, biztonságosan, és nyomon követhetően érkezzen meg minden megrendelt termék. Ennek érdekében minden küldemény, MPL futárral kerül feladásra Vásárlóink számára. A megrendelt csomag kézbesítéséhez ezért személyes átvétel szükséges.

A szállítási költség a választott fizetési módtól, továbbá a megrendelt termékek mennyiségétől függetlenül, minden esetben 1.690 Ft-ba kerül a MPL futárszolgálat esetében, bármely magyarországi címre történő kiszállítás esetén. Egyetlen kivétel a zsákos 25 kg-os só, amelynek szállítási költsége 3.000 Ft/zsák.

A küldemény kézbesítését a választott futárszolgálat 2 alkalommal kísérli meg.

A szállítási határidő raktáron lévő áru esetében, a vételár bankszámlánkon történő jóváírásától számítandó 1-2 munkanap.

Ingyenes átvételi pont:

Jelenleg és az Újpesti 1046 Budapest Dobó u. 32.  vagyunk elérhetők ahol a vásárlót személyesen is ki tudjuk szolgálni, és részletesen tájékoztatni.

Telefonon, vagy emailen előre egyeztetett időpont szükséges (06/70333-8776 Ilyenkor nincs szállítási költség!

Készpénzben lehet fizetni.

Bővebben megismerheti termékkörünket, és szakszerű tájékoztatást kaphat.

A weboldal használatához kérjük döntsön adatvédelmi hozzájárulásáról! Részletekért olvassa el az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Szükséges Analitika Marketing ELFOGADOM